Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Hờn Sông Gianh
Tác giả: Lưu Hữu Phước   |  Chất lượng:

Trên sông chơi vơi, gió đưa hiu hắt từ phương xa vời.
Lan theo cơn gió, bấp bênh trôi máu ai pha hồng ḍng sông?
Vang theo hơi gió. Tiếng của ai thầm khóc trên lưng sóng?
Thôi nhắc nhở chi khi Bắc Nam đoạn t́nh, tàn sát sinh linh.

Ôi sông Gianh! Hồn mi than khóc? Ḷng mi đau đớn?
Ḍng mi căm hờn. V́ đâu bao năm nam bắc tranh hùng bạo tàn.
Nên nước non đành chịu mờ ám. Ôi sông Gianh? ḷng mi tủi chăng?
Hồn mi hổ chăng? dạ có buồn chăng?
Chưa xóa hết những cơ tương tàn. Chưa thấy ngày vẻ vang.

Trên sông xa xa, khói làm nương bóng mây bay là đà.
Vươn theo hơi khói. Bóng ai mờ lướt trong sương chiều đ́u hiu?
Không gian u tối. Sát khi dâng ngàn lớp che sông núi
Ôi xấu hổ thay, gương giết nhau một nhà, đời kiếp không phai.
Ôi sông Gianh! Ḷng mi có sánh. Cùng con sông Hát,
Cùng con sông Đằng? C̣n ghi không phai, công đức bao người hào hùng.
Không tiếc thân ḿnh v́ ṇi giống.

Ôi sông Gianh! B́nh minh sáng soi. Toàn dân ước mong một sáng ngày mai.
Non nước hết chia phôi, muôn người âu yếm ngày sum vầy

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Anh Khoa
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Trần Ngọc Đức 5
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Lỡ Cung Đàn
Ca sĩ tŕnh bày: Mỹ Thể
Mơ Hoa
Ca sĩ tŕnh bày: Đăng Lan
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.