Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Lỡ Cung Đàn
Tác giả: Hoàng Giác   |  Chất lượng:

Tha thiết gởi mấy cung đàn. Nửa chừng Xuân cung đàn lỡ
Ai nhắn nười nơi xa ngàn. Tơ vương ngh́n năm nát tan

Nơi ấy giờ đây âm thầm chiều chiều mơ nơi đầm ấm
Vương khói trầm luân cay nồng. Se tơ tầm cho nát ḷng

T́m đâu đây dáng thân mến. Vượt bao mưa gío về bến
Đ̣ ngang chung chuyến rung mấy đường tơ ḥa khúc đàn xưa
Thời gian quên đếm ngày tháng. Thuyền t́nh quên khách đ̣ ngang
Ngẩn ngơ trên bến đâu những đường tơ cùng khúc đàn xưa.

Đôi mắt vời trông xa vời nửa chừng Xuân cung đàn lỡ
Có nhớ người đi không về. Xa xôi rồi quên ước thề.

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Mỹ Thể
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Trần Ngọc Đức 5
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Mơ Hoa
Ca sĩ tŕnh bày: Đăng Lan
Ngày Về
Ca sĩ tŕnh bày: Sĩ Phú
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.