Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Hận Đồ Bàn
Tác giả: Xuân Tiên   |  Chất lượng:

Rừng hoang vu! Vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù
Ngàn gió ru. Muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù.
Vạc kêu sương! Buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường.
Đàn đóm vương. Như bóng ai trong lúc đêm trường về.
Rừng trầm cô tịch. Đèo cao thác sậu Đồi hoang suối reo
Hoang vắng cheo leo. Ngàn muôn tiếng âm
Tháng, năm buồn ngân... Âm thầm ḥa bài hận vong quốc ca.
Người xưa đâu? Mà tháp thiêng cao đứng như buồn rầu.
Lầu các đâu? Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu.

Đồ Bàn miền Trung đường về đây... Máu như loang thắm chưa phai dấu
xương trắng sâu vùi khí hờn căm...khó tan.
Ḱa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa xa tắp! Mơ bóng Chiêm thuyền Chế Bồng Nga... Vượt khơi

Về kinh đô. Ngàn thớt voi uy hiếp quân giặc thù ...
Triền sóng xô. Muôn lớp quân Chiêm tiến như tràn bờ ...
Tiệc liên hoan. Nhạc tấu vang trên xứ thiêng Đồ Bàn
Dạ yến ban. Cung nữ dâng lên khúc ca Về Chàm.
Một thời oanh liệt. Người dân nước Chiêm
Lừng ghi chiến công. Vang khắp non sông.
Mộng kia dẫu tan. Cuốn theo thời gian nhưng hồn ngàn đời c̣n theo nước non.
Người xưa đâu? Mồ đắp cao hay đă sâu thành hào.
Lầu các đâu? Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu

Đồ Bàn miền Trung đường về đây... Máu như loang thắm chưa phai dấu
xương trắng sâu vùi khí hờn căm...khó tan. Ḱa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa xa tắp ! Mơ bóng Chiêm thuyền Chế Bồng Nga... Người xưa đâu ?

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Việt Ấn
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Nhạc Vàng 2
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.