Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Trống Cơm
Tác giả: Phạm Duy   |  Chất lượng:

T́nh bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ
Ố mấy bông mà nên bông
Ố mấy bông mà nên bông

Một đàn tang t́nh con nít
Một đàn tang t́nh con nít
Ố mấy lội, lội, lội sông
Ố mấy đi t́m, em nhớ thương ai
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Đôi con mắt ố mấy lim dim

Một bầy tang t́nh con nhện
Ô ố ô ô mấy giăng tơ
Giăng tơ ô mấy đi t́m, em nhớ thương ai
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng...

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
ban Tam Ca Đông Phương
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Tam Ca Đông Phương
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.