Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Lư Con Sáo
Tác giả: Dân Ca   |  Chất lượng:

Ai đem con sáo sang sông
Để cho, để cho con sáo (ơi người ơi!)
Sổ lồng (ơi người ơi) bay xa
Sổ lồng (ơi người ơi) bay xa

Non cao ai đắp nên cao
Bể sâu, bể sâu nhờ bởi (ơi người ơi)
Ai đào (ơi người ơi) nên sâu
Ai đào (ơi người ơi) nên sâu

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
ban Tam Ca Đông Phương
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Tam Ca Đông Phương
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.