Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Xe Chỉ Luồn Kim
Tc giả: Dn Ca   |  Chất lượng:

xang lu xang xang . Xang cồng lu cồng xe xng
xang xng u lu ...hm hm hm hm hm hm hm....

Xe chỉ ố mấy kim bn luồn kim, ố mấy kim bn luồn kim
Rồi ngồi rồi ... rồi ngồi rồi

Xe chỉ ố mấy kim bn luồn kim, ố mấy kim bn luồn kim
May quần tnh chung bằng vung nhiễu tm - ố ối a gửi ra
Gửi ra, chồng cho chồng ... xang, xng -
Xng cồng lu cồng xe xng - ci nỗi gửi ra
Chồng cho chồng, chồng cho chồng, chồng cho chồng

Xe chỉ ố mấy kim bn luồn kim, ố mấy kim bn luồn kim
Rồi ngồi rồi, rồi ngồi rồi

Xe chỉ ố mấy kim bn luồn kim, ố mấy kim bn luồn kim
May quần tnh chung bằng vung nhiễu tm
Ố ối a gửi ra, gửi ra, chồng cho chồng
xang, xng - xng cồng lu cồng xe xng - ci nỗi gửi ra
Chồng cho chồng, chồng cho chồng, chồng cho chồng

Xe gỗ ố mấy lim bn gỗ lim - ố mấy lim bn gỗ lim
Rừng ln rừng, rừng ln rừng

Xe gỗ ố mấy lim bn gỗ lim, ố mấy lim bn gỗ lim
Muốn cho tnh chung rằng đy với đ - ố a a
Đẹp duyn vợ chồng - đẹp duyn chồng vợ chồng
xang lu xang - xang xe xng
Xang cồng lu cồng xe xng - ci nỗi đẹp duyn
Chồng vợ chồng, chồng vợ chồng, chồng vợ chồng

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ trnh by:
ban Tam Ca Đng Phương
Được yu thch:  

 

Trch trong băng/đĩa nhạc:
Tam Ca Đng Phương
Rating:  

 
  Cc bi nhạc khc:
From the same album ...
  Nhạc theo yu cầu:
Nghe trực tiếp trn web

Xin vui lng follow us on Twitter để biết thm hiện bản no đang được mở.