Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Lư Đ̣ Đưa
Tác giả: Dân Ca   |  Chất lượng:

Gió đánh ố mấy đưa đ̣ đưa
Gió đập ố mấy đưa đ̣ đưa
Sao cô là cô ḿnh măi
Lững lơ mà chưa có chồng???

Gió đánh ố mấy vông cành vông
Gió đập ố mấy vông cành vông
Hỏi cô là cô ḿnh muốn
Lấy chồng là chồng hay chưa???

Gió đánh ô mấy sung cành sung
Gió đập ố mấy sung cành sung
Lấy chồng em muốn lấy
Nằm chung th́ em chẳng nằm

Gió đánh ố mấy đưa đ̣ đưa
Gió đập ố mấy đưa đ̣ đưa
Nước chẩy t́nh chung mặc nước
Đ̣ đưa là đưa mạ đ̣...

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
ban Tam Ca Đông Phương
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Tam Ca Đông Phương
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.