Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Lư Quạ Kêu
Tác giả: Dân Ca   |  Chất lượng:

Kêu cái mà quạ kêu kêu cái mà quạ kêu, quạ kêu Nam đáo,
Tắc đáo nữ pḥng, người dưng khác họ chẳng nọ thời kia
Nay về th́ mai ở ban ngày th́ mắc cở tối ở quên về
Là a i a ta về t́nh thương nhớ thương
Là a i a ta về t́nh thương nhớ thương

Kêu cái mà quạ kêu, kêu cái mà quạ kêu quạ kêu Nam đáo
Tắc đáo nữ pḥng, không duyên cũng nợ chẳng vợ thời ai
Đêm về th́ thui thủi ngày ngày th́ hắt hủi không hỏi không màng
Là a i a không màng người quên khó quên
Là a i a không màng người quên khó quên

Kêu cái mà quạ kêu, kêu cái mà quạ kêu, quạ kêu Nam đáo
Tắc đáo nữ pḥng người dưng khác họ chẳng nọ thời kia
Nay về th́ mai ở ban ngày th́ mắc cở tối ở quên về.
Là a i a ta về t́nh thương nhớ thương
Là a i a ta về t́nh thương nhớ thương

Kêu cái mà quạ kêu, kêu cái mà quạ kêu, quạ kêu Nam đáo
Tắc đáo nữ pḥng không duyên cũng nợ chẳng vợ thời ai
Đêm về th́ thui thủi ngày ngày th́ hắt hủi
Không hỏi không màng Là a i a không màng
Người quên khó quên Là a i a không màng
Người quên khó quên Là a i a không màng người quên khó quên

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
ban Tam Ca Đông Phương
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Tam Ca Đông Phương
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.