Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Hát Hội Trăng Rằm
Tác giả: Dân Ca   |  Chất lượng:

Trèo lên quan dốc ngồi gốc ối a cây đa
Rằng tôi lư ối a cây đa. Ải a, ôi à tính tang t́nh rằng
Cho đôi ḿnh gặp. Xem hội cái đêm trăng rằm
Rằng tôi lư ối a tháng giêng

Chẻ tre đan nón, ḱa nón ối a ba tầng
Rằng tôi lư ối a ba tầng
Ải a, ôi à tính tang t́nh rằng. Cho cô ḿnh đội
Xem hội cái đêm trăng rằm. Rằng tôi lư ối a sáng trăng

Vải nâu may áo, ḱa áo ối a năm tà
Rằng tôi lư ối a năm tà. Ải a, ôi à tính tang t́nh rằng
Cho anh chàng mặc. Xem hội cái đêm trăng rằm
Rằng tôi lư ôi viền năm tà

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
ban Tam Ca Đông Phương
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Tam Ca Đông Phương
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.