Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Ngồi Tựa Sông Đào
Tác giả: Dân Ca   |  Chất lượng:

Ngồi rằng là rằng ngồi tựa ơ ơ ơ ơ. Ngồi tựa cái bên song đào.
Ngồi tựa cái bên song đào. Hỏi người là người tri kỷ ơ ơ ơ ơ
Ra vào, ra vào có thấy vấn vương, cô Ba đó ơi ́ hị
Gió lạnh cái đêm đông trường. Gió lạnh cái đêm đông trường.

Gió rằng là rằng gió lạnh ơ ơ ơ ơ. Gió lạnh cái đêm đông trường.
Gió lạnh cái đêm đông trường. Nửa chăn là chăn nửa chiếu ơ ơ ơ ơ
Nửa giường, nửa giường để đó chờ ai, cô Ba đó ơi ́ hị
Bứt ngọn cái bông huê nhài, bứt ngọn cái bông huê nhài.

Bứt rằng là rằng bứt ngọn ơ ơ ơ ơ. Bứt ngọn cái bông huê nhài.
Bứt ngọn cái bông huê nhài. Người trong là trong có nhớ ơ ơ ơ ơ
Người ngoài, người ngoài hay không, cô Ba đó ơi ́ hi.
Gối lẻ có bên loan pḥng, gối lẻ có bên loan pḥng.

Gối rằng là rằng gối lẻ ơ ơ ơ ơ. Gối lẻ có bên loan pḥng.
Gối lẻ có bên loan pḥng. Đôi ta là ta chỉ quyết ơ ơ ơ ơ
Một ḷng, một ḷng ta thương mến nhau, cô Ba đó ơi ́ hị
Anh sắm cái buồng cau, anh sắm cái buồng cau.

Anh rằng là rằng anh sắm ơ ơ ơ ơ. Anh sắm cái buồng cau.
Anh sắm cái buồng cau. Để xin là xin bác mẹ ơ ơ ơ ơ
Xây cầu, xây cầu cho chữ yêu đương, cô Ba đó ơi ́ hi.
Kết nghĩa bên đá vàng. Kết nghĩa bên đá vàng.

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
ban Tam Ca Đông Phương
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Tam Ca Đông Phương
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.