Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Chiều
Tác giả: Dương Thiệu Tước   |  Chất lượng:

Trên đường về nhớ đầy. Chiều chậm đưa chân ngày.
Tiếng buồn vang trong mây. Tiếng buồn vang trong mây.

Chim rừng quên cất cánh. Gió say t́nh ngây ngây
Có phải sầu vạn cổ. Chất trong hồn chiều nay,
Chất trong hồn chiều nay.

Tôi là người lữ khách. Màu chiều khó làm khuây,
Ngỡ ḷng ḿnh là rừng. Ngỡ ḷng ḿnh là mây,
Nhớ nhà châm điếu thuốc. Khói huyền bay lên cây.

Trên đường về nhớ đầy. Chiều chậm đưa chân ngày.
Tiếng buồn vang trong mây. Tiếng buồn vang trong mây

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Mộc Lan
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Mộc Lan - Kim Tước - Châu Hà - Duy Trác
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
T́nh Nghệ Sĩ (2)
Ca sĩ tŕnh bày: Mộc Lan
Ngày Trở Lại
Ca sĩ tŕnh bày: Mộc Lan
Tiếng Thời Gian
Ca sĩ tŕnh bày: Châu Hà
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.