Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Nhớ Người Thương Binh
Tác giả: Phạm Duy   |  Chất lượng:

Chiều về, chiều về trên cánh đồng xanh
Có nàng gánh lúa cho anh ra đi giết thù (u u ù)
Từ ngày chinh chiến mùa Thu
Từ ngày, từ ngày chinh chiến mùa Thu
Có chàng ra lính biên khu ai ơi tung hoành (ư ư ừ)
Chiều về trên cánh đồng xanh.
Chiều quê hằng nhớ người trai. Và em nh́n tháng ngày trôi
Nhớ người xa, xa vời. Người v́ non nước xa xôị

Một chiều, một chiều trên quăng đường xa
Bóng người anh dũng năm xưa ra đi chốn này (ư ư ừ)
Chàng về nay đă cụt tay. Chàng về, chàng về nay đă cụt tay
Máu đào đă nhuốm trên thây bao nhiêu quân thù (u u ù)
Từ ngày chinh chiến mùa Thu
Người quê c̣n nhớ người chăng. V́ vào chốn tử sinh
Chiến trường quên, quên ḿnh. Người về có nhớ thương binh.

Người về, người về có nhớ thương binh.
Tôi về tôi nhớ chiều xanh ra nơi sa trường (ư ư ừ)
Và ngày tôi đă bị thương. Và ngày, và ngày tôi đă bị thương
Thân tàn nay sống hậu phương ai ơi bên người (ư ư ừ)
Chiều về thương nhớ đầy vơi. Người xa gửi đến quà xa
Ngồi đây tưởng đến lệ rơi. Hỡi người xa, xa vời
Đẹp ḷng tôi lắm ai ơi !

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Như Thủy
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Băng Vàng 8
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Tiếng Thu
Ca sĩ tŕnh bày: Như Thủy
Yêu Đàn
Ca sĩ tŕnh bày: Như Thủy
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.