Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Đường Lên Non
Tác giả: Xuân Tiên   |  Chất lượng:

Đường lên non th́ cao. T́nh yêu nước nung nấu
Giọt sương bay hạt châu. Ḍng sông in ngàn sao
Lấy trời làm màn. Đất rừng làm giường
Thay đèn bằng màu ánh trăng

Nh́n sông ngân mộng say. Nh́n con suối êm ái
Đời Ngưu Lang là đây. Đường ta đi là đây
Gió ngàn là hồn. Suối rừng là nguồn
Ta ḥa nhịp đời ngàn phương

Ta yêu nước ta... (Ta yêu nước ta)
Ta . . . yêu muôn đóa hoa... (Ta . . . yêu muôn đóa hoa)
Ta đây vui trong tiếng . . . ca
(Ta đây vui trong tiếng . . . ca)

Vang lên bao câu hát thiết tha
(Vang lên bao câu hát thiết tha)
Với những tiếng hát . . . ḥa điệu nhịp nhàng
(Với những tiếng hát . . . ḥa điệu nhịp nhàng)
Khi ban mai đi . . . và nhiều chiều tà
(Khi ban mai đi . . . và nhiều chiều tà)
Vui . . . nguồn vui . . . cùng vui . . . là vui . . .

Đường lên non th́ cao. T́nh yêu nước nung nấu
Đường ta đi vừa qua. Đường ta đi c̣n xa
Nước nhà t́nh nhà. Thắm t́nh đậm đà
Núi rừng ḥa cùng lời ca

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Trường Hải
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Trường Hải 14
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Ly Rượu Mừng
Ca sĩ tŕnh bày: Ḥa tấu
Hip Hug Her
Ca sĩ tŕnh bày: Ḥa tấu
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.