Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Vương Tơ
Tác giả: Thẩm Oánh   |  Chất lượng:

Đời lắng lắng buông nhạc lơi cung thương
Phím tơ muộn màng xe dây bàng hoàng
Lạt phai duyên dáng ơ thờ son phấn úa hoen nhân gian
Đời lắng lắng trôi nhạc mơ thế thôi
Chấp nên cuộc đời em duyên nụ cười
Chiều dâng mây khói cho màu pha phôi năo nề hôm nay

Một chiều tơ vương sắt xe t́nh thương
Tơ chùng lạc loài phím loan
Tiếng đàn d́u dặt trúc lan chiều mến
Mong ư lên hương đem mộng về
Mơ dáng chiều lắng không năo nề

Mà sầu mà ước sắc son ngàn câu nguyện thề
Đời lắng lắng trôi nhạc mơ thế thôi
Chấp nên cuộc đời em duyên nụ cười
Chiều dâng mây khói cho màu pha phôi năo nề hôm nay

Một chiều tơ vương sắt xe t́nh thương
Tơ chùng lạc loài phím loan
Tiếng đàn d́u dặt trúc lan chiều mến
Mong ư vương hương cho nhạc về

Mơ dáng chiều lắng không năo nề
Để sầu để nhớ sắc son ngàn câu nguyện thề

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Anh Ngọc
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Vũ Thành
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.