Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Em Không C̣n Ǵ Đâu
Tác giả: Trầm Tử Thiêng   |  Chất lượng:

...

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Thanh Lan
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Nhă Ca 8
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Lặng Lẽ
Ca sĩ tŕnh bày: Sĩ Phú
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.