Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Vùng Trước Mặt
Tác giả: Trầm Tử Thiêng   |  Chất lượng:

Trước mặt anh . . . Hầm chông băi ḿn . . . rừng núi ngàn trùng
Đồng hoang rêu xanh . . . đêm ngày réo gọi tên anh
Núi che vết ṃn . . . anh c̣n nghe tiếng rền thiên thu
Những lời căm thù. Lần anh đi qua trắc trở . . . trên non nước ḿnh

Dù nghe . . . dù nghe sấm nổ trên đầu
Sấm nổ trên đầu . . . Sao hơn nhan sắc . . . nhiệm màu của em
Thế . . . nên . . . anh đâu biết sợ. Anh đâu biết sợ . . .
Mỗi lần . . . khua chiến trận dơi bước quân thù. Ngoài biên cương . . .

Trước mặt anh . . . Dù cho biển người . . . tràn lấp quê hương
Tàn đêm giao tranh . . . anh về . . . cứ gọi tên anh
Sẽ không bao giờ . . . anh gục trên xác thù đêm qua
Bỏ đời huy ngàn. Một mai . . . chân anh có mỏi . . . chân anh vẫn về

Vừa nghe . . . đạn bay súng nổ trên đầu. Súng nổ trên đầu . . .
Chỉ vang câu hát . . . nguyện cầu của em. Thế nên . . . anh đâu biết sợ
Anh đâu biết sợ. Mỗi lần . . . khua chiến trận dơi bước quân thù. Ngoài biên cương

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Nhật Trường
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Việt Nam (đĩa nhựa)
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Mưa Cao Nguyên
Ca sĩ tŕnh bày: Hoàng Oanh
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.