Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Một Lần Cuối
Tc giả: Hong Thi Thơ   |  Chất lượng:

Anh vuốt tc em, anh vuốt tc em, một lần cuối,
Một lần cuối cng, rồi thi... Anh hốt trăng thanh...
Trn o em xanh, một lần cuối, như những lần đ xa xi....
Anh nắm tay em, anh nắm tay em, một lần cuối...
Một lần cuối, một lần cuối cng, để cn thấy đời m lần cuối.
Một lần cuối cng thi, em ơi !

Thế l ho hắt cho nhau! Thế l nước mắt đm thu!
Thế l mi mi, v mi mi tnh sầu. Thế l tiếng khc thin thu!
Thế l mi mi thương đau! Thế l mi mi, v mi mi xa nhau

Anh ht cho em nghe, anh ht cho em nghe, một lần cuối...
Một lần cuối cng, rồi thi. Anh chết trong mắt em!
Anh chết trong mắt em, một lần cuối! như những lần đ ... xa xi.

Anh khc trn vai em, anh khc trn vai em, một lần cuối...
Một lần cuối, một lần cuối cng, để cn thấy lng run lần cuối.
Một lần cuối cng thi, em ơi !

Anh khc trn vai em, anh khc trn vai em, một lần cuối...
Một lần cuối, một lần cuối cng, để nhn thấy tnh yu lần cuối.
Một lần cuối cng thi, em ơi. Một lần cuối cng thi, em ơi !
Một lần cuối cng thi, em ơi ! Một lần cuối cng thi, em ơi !

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ trnh by:
Giao Linh
Được yu thch:  

 

Trch trong băng/đĩa nhạc:
Trường Hải 3
Rating:  

 
  Cc bi nhạc khc:
From the same album ...
Luyến Tiếc
Ca sĩ trnh by: Thanh Lan
Suối Tc
Ca sĩ trnh by: Thanh Lan
  Nhạc theo yu cầu:
Nghe trực tiếp trn web

Xin vui lng follow us on Twitter để biết thm hiện bản no đang được mở.