Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Ma Thu Chết
Tc giả: Phạm Duy   |  Chất lượng:

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho ma thu đ chết rồi
Ma thu đ chết, em nhớ cho, ma thu đ chết
Em nhớ cho, ma thu đ chết, đ chết rồi

Em nhớ cho, em nhớ cho, đi chng ta
Sẽ chẳng cn nhn nhau nữa, trn ci đời ny
Trn ci đời ny ...

Từ nay mi mi khng thấy nhau...
Từ nay mi mi khng thấy nhau
Từ nay mi mi... khng thấy nhau

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho ma thu đ chết rồi

i ngt hương thời gian mi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em, vẫn chờ em
Vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ...
Vẫn chờ... đợi... em...

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ trnh by:
Thi Thanh
Được yu thch:  

 

Trch trong băng/đĩa nhạc:
Trường Hải 2
Rating:  

 
  Cc bi nhạc khc:
From the same album ...
Vết Hằn
Ca sĩ trnh by: Khnh Ly
Mimosa
Ca sĩ trnh by: Trường Hải
  Nhạc theo yu cầu:
Nghe trực tiếp trn web

Xin vui lng follow us on Twitter để biết thm hiện bản no đang được mở.