Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Tai Nạn Tê-Lê-Phôn
Tác giả: Trần Văn Trạch   |  Chất lượng:

Thưa quư ngài! Đây là tâm sự của một anh chàng
Không có chuyện cần dùng cũng gắn một cái máy điện thoại tê-lê-phôn
Ở trong nhà chơi ...
Rồi anh ta bực ḿnh quá và than thân như sau đây:

Từ đâu nạn đưa tới. Gắn chi cái tê-lê-phôn
Bởi tôi muốn làm tài khôn. Khiến tôi muốn thành ra ma
Không vào Chợ Quán, cũng đi Biên Ḥa

Alô, Alô !!! Alô, Alô ! Nửa đêm kêu nghe bên kia dây "Alô, Alô !"
Thằng cha già gió! Mày theo đồ đó, đồ trâu đồ chó! Mày không đi về sao?

Tôi lấy làm lạ, tôi nói:
"A lô! Chắc có lẽ bà kêu sai chớ c̣n tôi đây mà bà!"
Th́ bà ở bển trả lời, bả nói:
"Mày con lẻo mép, tao cho chiếc dép,
Dẹp như con tép, con tép bên rào"

"Không đâu tôi mà, tôi nhạc sĩ hề,
nói thật nói thề, số nhà ba mươi lăm, số điện một trăm. "

"Ối dzậy, xin lỗi thầy". Alô, Alô ! Nửa đêm nghe chửi om x̣m
Đành thôi lại ngủ, tành tanh tanh tánh.. tành tanh...

Ôi tê - lê - phôn, cũng tại mày
Con dê con trâu cũng tại mày
Tao đem tao quăng ở đường rầy
Leng keng leng keng sớm bao chiều
Leng keng leng keng quá hao tiền
x x x x cũng v́ tê-lê-phôn...

Một hôm lửa bắt cháy. Kíp bên xóm làng kêu la
Số chi măi t́m không ra. Trước kia mấy thằng em tôi
Nó cầm đi chơi măi lâu không dzề

Alô, Alồ ! Ở đây nhà cháy, cách đây mấy cái
Ở đây đă nóng, phải sở ṿi rồng không?
Alô ! Ở đâu đó, phải sở chữa lửa hông?
Th́ bên kia nói "Dạ đây là nhà đóng ḥm, x x để gởi đi xa

Alô, Alồ ! Ở đây nhà cháy, cách đây mấy cái
Ở đây đă nóng, phải sở ṿi rồng không?
Alô ! Ở đâu đó, phải sở chữa lửa hông?
Th́ ở bên kia trả lời:
"Dạ đây là nhà bán thuốc dưỡng thai, hiệu con nai
Ông cần dùng mấy hộp"

Alô ! Ở đâu đó, phải sở chữa lửa hông?
Dạ ở đây là Đài phát thanh Sài G̣n

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Trần Văn Trạch
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Trần Văn Trạch
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Cô Tây Đen
Ca sĩ tŕnh bày: ban Số Dzách
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.