Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Chiếc Đồng Hồ Đeo Tay
Tác giả: Trần Văn Trạch   |  Chất lượng:

Thưa quư ngài, mỗi người đều có mang một cái đồng hồ.
Mà đồng hồ người ta có hai cây kim: một cái chỉ giờ, một cái chỉ phút.
C̣n đồng hồ của tôi có tới năm mười cây kim ở trong đó:
Cái chỉ giờ, cái chỉ phút, cái chỉ tháng, cái chỉ ngày ...
Mặt trăng, mặt trời, hướng nam, hướng bắc, nước lớn, nước ṛng.
Cho nên xem vô, nếu mà sai cây kim th́ cũng phải điên đầu với nó.

Tích tắc tích, sướng thay tôi về, từ brocanteur mới về đây.
Tích tắc tích, rất biết ăn xài, mang trong tay cái đồng hồ tay.
Có kim chỉ giờ này, có kim chỉ ngày này,
Thêm vô cung trăng nó quay khi khuyết khi đầy.
Tích tắc tích, trong ḷng tôi cũng khuây này.
Mỗi hôm trong tuần, muốn xem hôm ǵ.

Đặc biệt lắm là cái đồng hồ này, ḿnh muốn biết bữa nay thứ mấy,
Nó cũng có cây kim chỉ ở trong nữa.
Lundi, jeudi, chúa nhật, ngày ta hay đi.
Muốn biết bắc nam đi trên đàng,
Cũng có cái kim như địa bàn.
Và waterproof, automatic, thêm extra plaque anti-magnetic,
Anti lang bang, anti khoai lang, anti lung tung nh́n vào mà phát rung!!!
Ôi! cái đồng hồ. Ôi! cái đồng hồ.

Tích tắc tích, mới mua đem về mà ba hôm sau ôi buồn thế!
Kéo chút xíu mà nó đứt dây thiều,
Hai ba trăm, cái mặt buồn hiu! Sáng ra mơ màng, ngó xem hôm ǵ.

Tôi mới ngủ thức dậy, coi thừ coi bữa nay ngày thứ mấy.
Ừm.... A, ra hôm nay, chúa nhật ngày nghỉ đây mà.
Phút chốc, tích tắc, trên đồng quê đă xa rồi.
Cỏ cây ươm mày, ngó xem đât trời.
Nhưng nguy thay nguy, sao ḱa học sinh đang đi?!!!

Ủa, cái đồng hồ này nó chỉ bữa nay ngày chúa nhựt,
Cho nên tôi mới ra ngoài đồng ngồi nghỉ mát,
Mà sao học sinh c̣n đi học ḱa?
Chắc cái đồng hồ này chạy sai lắm chứ ǵ?

Tuốt đến sở vô, ông chủ mời...
Tôi vô đến sở, ông chủ ông kêu lại ông hỏi:
Ư...bữa nay sao anh không đi làm, anh?

Tôi mới nói: Dạ, lỗi ở nơi cái đồng hồ này waterproof ...
Automatic, thêm extra plaque, anti-magnetic, anti...ti...ti, anti...ti...ti...

Được rồi, anh đi đi!!!
Thưa quư ngài nghĩ coi, tôi bị mất sở làm, bị ông chủ đuổi,
Cũng tại cái đồng hồ này. Ôi! cái đồng hồ.
Ôi! cái đồng hồ.

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Trần Văn Trạch
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Trần Văn Trạch
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Mừng Tuổi
Ca sĩ tŕnh bày: ban Số Dzách
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.