Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Thiếu Sinh Hành Khúc
Tác giả: Lưu Hữu Phước   |  Chất lượng:

Nào anh em đàn trẻ nước Nam, Việt Nam.
Chúng ta mau kết đoàn tiến lên đường sáng.
Hồn trong trắng cùng gắng noi gương hiếu trung.
Thiếu sinh Lạc Hồng ta t́m vết anh hùng.
Vai chen vai chúng ta cùng đi đi đi trên đường mới
Tiếng nước non vang lừng.

Khuyên ta nên đồng tâm đắp xây tương lai.
Nên nhớ rằng bền ḷng mới thành công.

Nối chí lớn đàn anh, chúng ta mau lên cho đáng mặt con rồng cháu tiên.
Vai chen vai chúng ta cùng đi đi đi.
Ta cùng tiến nối gót theo anh tài.
Lời gia huấn nhớ ghi trong ḷng hăng hái,
cho giống ṇi vang danh tài trai.

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Hợp ca
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Thiếu Nhi 1
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Trống Cơm
Ca sĩ tŕnh bày: Hợp ca
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.