Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
C̣n Ǵ Đâu Em
Tác giả: Nguyễn Hữu Thiết   |  Chất lượng:

...

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Hoàng Oanh
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Việt Nam (đĩa nhựa)
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Ngày Cưới Em
Ca sĩ tŕnh bày: Phương Dung
Nén Hương Yêu
Ca sĩ tŕnh bày: Hà Thanh
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.