Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
T́m Thương
Tác giả: Khuyết danh   |  Chất lượng:

Nhạc và lời: Hà Nguyên Vũ

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Nhật Trường
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Việt Nam (đĩa nhựa)
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Hoa Trinh Nữ
Ca sĩ tŕnh bày: Nhật Trường
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.