Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Đ̣ Đưa Bến Khác
Tác giả: Hà Phương   |  Chất lượng:

Mười hai bến nước biết đâu trong. Ngày mai này em bước theo chồng.
Anh về âm thầm một bóng nghe lá vàng
Rơi nhẹ ngoài sông ơi t́nh yêu tựa hoa sóng.
Người đi đường ấy quá xa xôi. Ngọc ngà năm tháng trót qua rồi.

Anh về cúi mặt đành sao anh
Trong đời chỉ c̣n ḿnh em thôi ǵ vui hỡi một người.
Cây đa tung gốc trôi rồi đ̣ đưa bến khác anh ngồi trong ai.
Đường dài hun hút mây bay. Vẫn sợ mưa chiều làm ướt áo người yêu.

Đ̣ đưa bến khác biết đâu mong. Nh́n hoa trôi theo nước xuôi ḍng.
Những chiều đứng lặng bờ sông em mong thuyền
Anh về ḍng sông cho ngừng rơi nước mắt trong ḷng.
Mười hai bến nước biết đâu trong. Ngày mai này em bước theo chồng.
Anh về âm thầm một bóng nghe lá vàng
Rơi nhẹ ngoài sông ơi t́nh yêu tựa hoa sóng.

Người đi đường ấy quá xa xôi. Ngọc ngà năm tháng trót qua rồi.
Anh về cúi mặt đành sao anh. Trong đời chỉ c̣n ḿnh em thôi
Ǵ vui hỡi một người...

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Yến Linh
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Sơn Ca (đĩa nhựa)
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Thương Muộn
Ca sĩ tŕnh bày: Thanh Tuyền
Bài Hát Ngày Xưa
Ca sĩ tŕnh bày: Giao Linh
Phân Vân
Ca sĩ tŕnh bày: Đắc Chung
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.