Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Ḥn Vọng Phu 1
Tác giả: Lê Thương   |  Chất lượng:

Lệnh vua hành quân trống kêu dồn,
quan với quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng,
vừa đuổi theo lối sông. Phiá cách quan xa trường,
quan voi quân lên đường, hàng cờ theo trống dồn
ngoài sườn non cuối thôn, phất phơ ngậm ngùi baỵ

Qua Thiên San ḱa ai tiễn rượu vừa tàn,
Vui ca vang rôi đi tiến binh ngoài ngàn.
người đi ngoài vạn lí quang sang,
người đứng chờ trong bóng cô đơn.
Bên Man Khê c̣n tung gió bụi mịt mùng,
Bên Tiêu Tương c̣n thương tiếc nuối ngàn trùng.
người không rời khỏi kiếp gian nan,
người biến thành tượng đá ôm con.

Ngựa phi ngoài xa hí vang trời, chiêng trống khua trăm hồi,
ngần ngại trên núi đồi, rồi vọng ra khắp nơị
Phiá cách quan xa vời, chiêng trống khua trăm hồi,
ngần ngại trên núi đồi, rồi dậy ra khắp nơi
thắm bao niềm chia phôi.

Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về,
ai quên ghi vào gan đă bao nguyện thề.
Nh́n chân trời xanh biếc bao la,
người mong chờ vẫn nhớ nơi xa
Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về,
bao nhiêu phen thời gian xóa phai lời thề,
người tung hoành bên núi xa xăm,
người mong chồng c̣n đứng muôn năm

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Duy Khánh - Hoàng Oanh
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Sóng Nhạc (đĩa nhựa)
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.