Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
T́nh Đôi Ta
Tác giả: Y Vân   |  Chất lượng:

T́nh đôi ta, duyên đôi ta. T́nh đôi ta, duyên đôi ta.
Như chim liền cánh, như cây liền cành. Như chim liền cánh như cây liền cành.
Như trăng gọi gió như ta gọi ḿnh, như trăng gọi gió như ta gọi ḿnh.
Như ta gọi ḿnh như ta gọi ḿnh, ta gọi.... ḿnh

Đôi ta tuy một mà hai, hai mà nên một, mối duyên nợ t́nh duyên ai nợ ai?
T́nh với duyên lâu dài ôi t́nh duyên đầy hay vơi?
T́nh với duyên một ngày t́nh duyên đậm hay phai?
Đôi ta tuy một mà hai, hai mà nên một, mối duyên nợ t́nh duyên ai nợ ai?
T́nh với duyên muôn đời ôi t́nh duyên càng sâu cay
T́nh với duyên xa vời ôi t́nh duyên chẳng phôi phai

T́nh đôi ta, duyên đôi ta. T́nh đôi ta, duyên đôi ta.
Như chim liền cánh, như cây liền cành. Như chim liền cánh như cây liền cành.
Như trăng gọi gió như ta gọi ḿnh, như trăng gọi gió như ta gọi ḿnh.
Như ta gọi ḿnh như ta gọi ḿnh, ta gọi.... ḿnh

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Tuyết Mai
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Việt Nam (đĩa nhựa)
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Em Là Mùa Xuân
Ca sĩ tŕnh bày: Hà Thanh
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.