Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
 
Không
Tác giả: Nguyễn Ánh 9   |  Chất lượng:

Không ! Không ! Tôi không c̣n yêu em nữa
Không ! Không ! Tôi không c̣n yêu em nữa
Không ! Không ! Tôi không c̣n yêu em nữa em ơi

T́nh đời thay trắng đổi đen. T́nh đời c̣n lắm bon chen
T́nh đời c̣n lắm đam mê. Nên t́nh c̣n lắm ê chề

T́nh ḿnh có nghĩa ǵ đâu. T́nh ḿnh đă lắm thương đau
T́nh ḿnh gian dối cho nhau. Thôi đành hẹn lại kiếp sau

Không ! Không. Tôi không c̣n, tôi không c̣n yêu em nữa
Không ! Không. Tôi không c̣n, tôi không c̣n yêu em nữa
Không ! Không. Tôi không c̣n, tôi không c̣n yêu em nữa em ơi ...

Gửi đến cho người quen

 

Ca sĩ tŕnh bày:
Julie Quang
Được yêu thích:  

 

Trích trong băng/đĩa nhạc:
Phạm Mạnh Cương 10
Rating:  

 
  Các bài nhạc khác:
From the same album ...
Con Thuyền Xa Bến
Ca sĩ tŕnh bày: Duy Trác
Thuyền Viễn Xứ
Ca sĩ tŕnh bày: Khánh Ly
  Nhạc theo yêu cầu:
Nghe trực tiếp trên web

Xin vui ḷng follow us on Twitter để biết thêm hiện bản nào đang được mở.