Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục cc băng nhạc
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


MỤC LỤC CC BĂNG NHẠC:

Theo k tự » A B C D Đ E G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y #

Dưới đy l một số băng đĩa tiu biểu được trch từ database. Muốn truy tm một cuốn băng hay đĩa no cụ thể xin bấm vo một trong cc k tự ở trn. V dụ, muốn kiếm băng Thương Ca xin bấm vo k tự T, Phạm Mạnh Cương xin bấm vo k tự P ... vv.

Hnh ba:Tựa/Chủ đề:Chi tiết:

Rating:
Thng tin phụ trội: Đĩa nhựa 45 vng của trung tm Sng Nhạc. Số thứ tự khng r...

Rating:
Thng tin phụ trội: Khng c thng tin g về cuốn băng ny...

Rating:
Thng tin phụ trội: Bao gồm 18 tc phẩm của Hong Thi Thơ, phần ha m v băng nhạc cũng của Hong Thi Thơ...

Rating:
Thng tin phụ trội: Đy l cuốn băng số 6 của trung tm Sng Nhạc với tiếng ht của ca sĩ Phương Dung. ..

Rating:
Thng tin phụ trội: Khng c thng tin no khc..

Rating:
Thng tin phụ trội: Đy l cuốn My Hồng khng số đặc biệt, pht hnh trước năm 1975, do nhạc sĩ Y Vn ..

Rating:
Thng tin phụ trội: Pht hnh vo thng 3 năm 1975. T Trinh giới thiệu...

Rating:
Thng tin phụ trội: m thanh nổi 4444 chiều đặt dưới sự kiểm sot chặt chẽ của cả NHẠC SĨ..

Rating:
Thng tin phụ trội: Đĩa nhựa 45 vng của hng đĩa Việt Nam..

Rating:
Thng tin phụ trội: Băng nhạc đĩa nhựa của hng Sng Nhạc..