Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục cc băng nhạc
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


MỤC LỤC CC BĂNG NHẠC:

Theo k tự » A B C D Đ E G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y #

Dưới đy l một số băng đĩa tiu biểu được trch từ database. Muốn truy tm một cuốn băng hay đĩa no cụ thể xin bấm vo một trong cc k tự ở trn. V dụ, muốn kiếm băng Thương Ca xin bấm vo k tự T, Phạm Mạnh Cương xin bấm vo k tự P ... vv.

Hnh ba:Tựa/Chủ đề:Chi tiết:

Rating:
Thng tin phụ trội: Đĩa nhạc nhựa 45 vng của hng đĩa Việt Nam...

Rating:
Thng tin phụ trội: Khng c thng tin no khc..

Rating:
Thng tin phụ trội: Đĩa nhạc nhựa 45 vng của hng đĩa Sng Nhạc (ASIA), Ultra High Fidelity Recorded...

Rating:
Thng tin phụ trội: Đĩa nhạc nhựa 45 vng..

Rating:
Thng tin phụ trội: Chủ đề Thanh Bnh Về Với Qu Hương, ha m v ban nhạc: L Văn Thiện. Hnh ba mặt trong..

Rating:
Thng tin phụ trội: Đĩa nhựa 45 vng của hng đĩa Sng Nhạc..

Rating:
Thng tin phụ trội: Khng c thng tin g. ..

Rating:
Thng tin phụ trội: Khng c thng tin no khc..

Rating:
Thng tin phụ trội: Đĩa nhạc nhựa 45 vng của hng đĩa Sng Nhạc (ASIA), ngy kiểm duyệt: khng r...

Rating:
Thng tin phụ trội: Đĩa nhạc nhựa 45 vng của hng đĩa Continental...