Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục cc băng nhạc
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


MỤC LỤC CC BĂNG NHẠC:

Theo k tự » A B C D Đ E G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y #

Dưới đy l một số băng đĩa tiu biểu được trch từ database. Muốn truy tm một cuốn băng hay đĩa no cụ thể xin bấm vo một trong cc k tự ở trn. V dụ, muốn kiếm băng Thương Ca xin bấm vo k tự T, Phạm Mạnh Cương xin bấm vo k tự P ... vv.

Hnh ba:Tựa/Chủ đề:Chi tiết:

Rating:
Thng tin phụ trội: Đĩa nhựa 45 vng của trung tm Sng Nhạc..

Rating:
Thng tin phụ trội: Hong Oanh với 4 nhạc phẩm .....

Rating:
Thng tin phụ trội: Đĩa nhạc nhựa 45 vng của hng đĩa Dư m...

Rating:
Thng tin phụ trội: Do nhạc sĩ Tm Anh thực hiện trước 1975. Theo lời giới thiệu th đy l cuốn băng ..

Rating:
Thng tin phụ trội: Đĩa nhạc nhựa 45 vng của hng đĩa Continental...

Rating:
Thng tin phụ trội: Đĩa nhạc 45 vng Việt Nam..

Rating:
Thng tin phụ trội: Đĩa nhựa nhạc của trung tm Sng Nhạc...

Rating:
Thng tin phụ trội: Tiếng ht Thi Thanh, Thanh Thy, Thanh Lan, Elvis Phương, ngy sản xuất: 6-10-1971. m thanh nổi 4444 chiều. ..

Rating:
Thng tin phụ trội: Đy l một cuốn Nhật Trường số 6 khc đ được lưu hnh trn thị trườ..

Rating:
Thng tin phụ trội: Do Kỳ Pht thực hiện trước năm 1975. Minh Phc: Lead Guitar, Organ; L Huy: Piano, Organ. Tm Giao, Đức M..