Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục cc băng nhạc
   Nhạc sĩ được yêu thích:  
   Ca sĩ được ái mộ:  
 
 
TIN MỚI !!  

Hiện có một số phim ảnh về nhạc vàng trước 1975 đang được lưu trữ trên YouTube . Xin bấm vào đ để xem.
 

 

 

 


MỤC LỤC CC BĂNG NHẠC:

Theo k tự » A B C D Đ E G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y #

Dưới đy l một số băng đĩa tiu biểu được trch từ database. Muốn truy tm một cuốn băng hay đĩa no cụ thể xin bấm vo một trong cc k tự ở trn. V dụ, muốn kiếm băng Thương Ca xin bấm vo k tự T, Phạm Mạnh Cương xin bấm vo k tự P ... vv.

Hnh ba:Tựa/Chủ đề:Chi tiết:

Rating:
Thng tin phụ trội: Xin lin lạc Khai Sng, 91 ter Cng L Si Gn (kế gc Cng L - L Lợi). Giấy php số 174 BDCHPHBCNT/NT. Ngy .. -197..

Rating:
Thng tin phụ trội: Đy l cuốn băng bao gồm 4 tiếng ht Khnh Ly, Thanh Thy, Lệ Thu, v Sơn Ca...

Rating:
Thng tin phụ trội: Đĩa nhựa 45 vng của hng Continental, tổng pht hnh: 167, thương x Nguyễn Huệ, Si Gn...

Rating:
Thng tin phụ trội: Sinh hoạt Nhạc Trẻ Tng Giang...

Rating:
Thng tin phụ trội: Băng nhạc chủ đề thứ hai do Lệ Thu thực hiện. Xin lin lạc Hương Giang, Qun 1 gc..

Rating:
Thng tin phụ trội: Cuốn băng ny được pht hnh nhn dịp đại hội Du Ca ton quốc năm 1972 tại Si Gn...

Rating:
Thng tin phụ trội: Khng c..

Rating:
Thng tin phụ trội: Đĩa nhạc hi hước 45 vng, Sng Nhạc sản xuất...

Rating:
Thng tin phụ trội: Cuốn băng thứ 3 của nhạc sĩ Hong Thi Thơ...

Rating:
Thng tin phụ trội: Xin lin lạc Khai Sng, 91 ter Cng L, Saigon (kế gc Cng L - L Lợi)..