Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đây là cuốn băng cuối cùng của Khánh Ly và Trịnh Công Sơn sản xuất trước 1975. Note ngoài b́a: 12b Công Lư, Crystal Palace, Sài G̣n.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Thúy Nga
  • Ngày phát hành: 1974
  • Sound by: Không biết
 
Khánh Ly 5: Hát Cho Quê Hương Việt Nam 5
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
T́nh Sầu  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnḤa tấu
Phôi Pha  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Ngày Về (2)  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Tôi Đă Mất  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Đợi Có Một Ngày  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Chưa Mất Niềm Tin  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Hăy Cố Chờ  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Mùa Phục Hồi  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Xin Mặt Trời Ngủ Yên  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Chính Chúng Ta Phải Nói  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Biển Nhớ  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Lời Ru Đêm  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Hăy Nh́n Lại  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Nghe Tiếng Muôn Trùng  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Chiều Một Ḿnh Qua Phố  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Biết Đâu Nguồn Cội  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Quê Hương Đau Nặng  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Một Buổi Sáng Mùa Xuân  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Ta Phải Thấy Mặt Trời  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Sao Mắt Mẹ Chưa Vui?  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Biển Nhớ  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnḤa tấu