Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đây là cuốn băng đầu tiên của Khánh Ly và Trịnh Công Sơn do Tổng Phát Hành: Hội Quán Cây Tre, 2 bis Đinh Tiên Hoàng, Sài G̣n, sản xuất.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Hội quán Cây Tre 2 bis
  • Ngày phát hành: 1969
  • Sound by: Không biết
 
Khánh Ly 1: Hát Cho Quê Hương Việt Nam 1
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Chờ Nh́n Quê Hương Sáng Chói  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Ca Dao Mẹ  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Du Mục  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Người Con Gái Việt Nam Da Vàng  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Đại Bác Ru Đêm  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Bài Ca Dành Cho Những Xác Người  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Người Già Em Bé  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Lại Gần Với Nhau  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Huế - Sài G̣n - Hà Nội  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Nước Mắt Cho Quê Hương  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Tôi Sẽ Đi Thăm  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Nối Ṿng Tay Lớn  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Gia Tài Của Mẹ  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Đêm Bây Giờ Đêm Mai  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Ngụ Ngôn Mùa Đông  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Hăy Sống Giùm Tôi  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Ngày Dài Trên Quê Hương  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Cúi Xuống Thật Gần  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Xin Cho Tôi  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Hát Trên Những Xác Người  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Ta Thấy Ǵ Đêm Nay  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Ngủ Đi Con  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Đi T́m Quê Hương  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Dựng Lại Người, Dựng Lại Nhà  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Đồng Dao Ḥa B́nh  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly