Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Do Phạm Duy giới thiệu mỗi bài và giới thiệu tên ca sĩ cho mỗi nhạc phẩm.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Không biết
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Phạm Duy 1940-1950: Tiền Chiến - Kháng Chiến - T́nh Ca
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Cô Hái Mơ  
Chất lượng:
Phạm DuyHà Thanh
Cây Đàn Bỏ Quên  
Chất lượng:
Phạm DuyDuy Trác
Tiếng Thu  
Chất lượng:
Phạm DuyThái Thanh
Khối T́nh Trương Chi  
Chất lượng:
Phạm DuyHà Thanh
T́nh Kỹ Nữ  
Chất lượng:
Phạm DuyKhánh Ly
Thu Chiến Trường  
Chất lượng:
Phạm DuyLệ Thu
Bên Cầu Biên Giới  
Chất lượng:
Phạm DuyThanh Lan
Tiếng Hát Trên Sông Lô  
Chất lượng:
Phạm DuyElvis Phương
Nương Chiều  
Chất lượng:
Phạm DuyThái Thanh
Tiếng Đàn Tôi  
Chất lượng:
Phạm DuyLệ Thu
Nụ Tầm Xuân  
Chất lượng:
Phạm DuyThái Thanh
Thuyền Viễn Xứ  
Chất lượng:
Phạm DuyLệ Thu
Vợ Chồng Quê  
Chất lượng:
Phạm DuyNhật Trường - Thanh Lan
Viễn Du  
Chất lượng:
Phạm DuyDiễm Chi