Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Băng nhạc đặc biệt do Hương Giang sản xuất. Không có thông tin nào khác.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Hương Giang
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết 1: 16 T́nh Khúc Quê Hương
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Trăng Rụng Xuống Cầu  
Chất lượng:
Hoàng Thi ThơNgọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Lời Người Ra Đi  
Chất lượng:
Trần HoànNgọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Lời Người Ở Lại  
Chất lượng:
Hoàng Thi ThơNgọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Duyên Quê  
Chất lượng:
Hoàng Thi ThơNgọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Thao Thức  
Chất lượng:
Văn LươngNgọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Lúa Vàng  
Chất lượng:
Mặc HyNgọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Duyên Nước T́nh Trăng  
Chất lượng:
Hoàng NguyênNgọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
T́nh Nước  
Chất lượng:
Vơ Ḥa KhanhNgọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Gạo Trắng Trăng Thanh  
Chất lượng:
Hoàng Thi ThơNgọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Đường Về Hai Thôn  
Chất lượng:
Phạm Thế MỹNgọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Vợ Chồng Quê  
Chất lượng:
Phạm DuyNgọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Anh Đi Mai Về  
Chất lượng:
Hoàng NguyênNgọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Đôi Mái Chèo Trăng  
Chất lượng:
Y VânNgọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Tiếng Hai Đêm  
Chất lượng:
Hoàng NguyênNgọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Các Anh Đi  
Chất lượng:
Văn PhụngNgọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết
Tiếng Nói Tim Tôi  
Chất lượng:
Nguyễn Hữu ThiếtNgọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết