Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đây là cuốn băng Continental số 6 của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, sản xuất và phát hành trước năm 1975 nhằm mục đích bảo tồn và giới thiệu cổ nhạc Việt Nam.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Continental
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Continental 6: Dân Ca 3 Miền
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Thề Non Nước  
Chất lượng:
Y VânHoàng Oanh
Lên Thác Xuống Ghềnh  
Chất lượng:
Dân CaSơn Ca
Lư Cái C̣  
Chất lượng:
Dân CaThanh Tuyền
Mô Tê Răng Rứa  
Chất lượng:
Dân Caban Tam Ca Đông Phương
Lượng Vàng Không Tiếc  
Chất lượng:
Dân CaThanh Tuyền
Gió Đánh Đ̣ Đưa  
Chất lượng:
Dân CaBùi Thiện
Lư Qua Đèo  
Chất lượng:
Dân CaThái Thanh
Lư Nuôi Ong  
Chất lượng:
Dân CaTài Lương
Vang Bóng Thời Xưa  
Chất lượng:
Dân CaPhương Đại - Sơn Ca
Văn Tế Khóc Chồng  
Chất lượng:
Dân CaHồng Vân
Hát Bai Hai Bát  
Chất lượng:
Dân Caban Tam Ca Đông Phương
Lư Chim Quyên  
Chất lượng:
Dân CaThanh Tuyền
Tuổi Về Chiều  
Chất lượng:
Dân CaHoàng Oanh
Cầu Sương Điếm Cỏ  
Chất lượng:
Dân CaThái Thanh
Đ̣ Dọc Đ̣ Ngang  
Chất lượng:
Dân CaPhương Đại
Lư Toan Tính  
Chất lượng:
Dân CaSơn Ca
Qua Cầu Gió Bay  
Chất lượng:
Dân CaHoàng Oanh
Lư Giang Nam  
Chất lượng:
Dân CaHồng Vân
Hái Quả  
Chất lượng:
Dân CaPhương Hồng Quế
Việt Nam Muôn Thưở  
Chất lượng:
Dân CaBùi Thiện - Thanh Tuyền