Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Kiểm duyệt số BDVCH/KSALP/N ngày: Không rơ.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Thúy Nga
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Tam Ca Đông Phương: Dân Ca Việt Nam
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Trống Cơm  
Chất lượng:
Phạm Duyban Tam Ca Đông Phương
Lư Qua Đèo  
Chất lượng:
Dân Caban Tam Ca Đông Phương
Lư Con Sáo  
Chất lượng:
Dân Caban Tam Ca Đông Phương
Xe Chỉ Luồn Kim  
Chất lượng:
Dân Caban Tam Ca Đông Phương
Lư Đ̣ Đưa  
Chất lượng:
Dân Caban Tam Ca Đông Phương
Lư Quạ Kêu  
Chất lượng:
Dân Caban Tam Ca Đông Phương
Lư Ngựa Ô  
Chất lượng:
Y Vânban Tam Ca Đông Phương
Hát Hội Trăng Rằm  
Chất lượng:
Dân Caban Tam Ca Đông Phương
Ru Con (2)  
Chất lượng:
Dân Caban Tam Ca Đông Phương
Hoa Thơm Bướm Lượn  
Chất lượng:
Dân Caban Tam Ca Đông Phương
Lư T́nh Tang  
Chất lượng:
Dân Caban Tam Ca Đông Phương
Ngồi Tựa Sông Đào  
Chất lượng:
Dân Caban Tam Ca Đông Phương
Qua Cầu Gió Bay  
Chất lượng:
Dân Caban Tam Ca Đông Phương