Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục cc băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đy l cuốn băng thứ tư của trung tm My Hồng do nhạc sĩ Y Vn v Phạm Duy chọn lọc v soạn lời Việt. m thanh nổi 3 chiều chuyển động. L Văn Chẩn: Piano, L Như Khu: Accordion, Xun Tin: Tenor Sax, Đặng Đức Hưng: Clarinet & Flute, Y Vũ: Guitar ...

 
 

THNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tm: My Hồng
  • Ngy pht hnh:
  • Sound by: Y Vn
 
My Hồng 4: 20 Bản Tnh Ca Bất Tử
Rating:  

Tựa đề:Tc giả:Ca sĩ:
Sao Băng (La Paloma)  
Chất lượng:
Y Vnban Tam Ca Sao Băng
Chủ Nhật Buồn (Sombre Dimanche)  
Chất lượng:
Phạm DuyKhnh Ly
Hoa Đo Ca (Japanese Folk Song)  
Chất lượng:
Phạm DuyThanh Lan
Bi Ca (lgie)  
Chất lượng:
Phạm DuyUyn Phương
Tnh Mỏng Manh (Tennessee Waltz)  
Chất lượng:
Y VnDuy Trc
Dng Sng Xanh (Le Beau Danube Bleu)  
Chất lượng:
Phạm DuyThi Thanh
Khc Nhạc Tơ Duyn (Love Is A Many ...)  
Chất lượng:
Y VnKhnh Ly
Khc Ht Thanh Xun (One Day)  
Chất lượng:
Phạm DuyThanh Lan
Mối Tnh Xa Xưa (Clbre Valse)  
Chất lượng:
Phạm DuyLệ Thu
Cnh Đồng Xanh (Green Fields)  
Chất lượng:
Y Vnban Tam Ca Sao Băng
Dạ Khc (Srnade)  
Chất lượng:
Phạm DuyKhnh Ly
Suối Tnh (La Fontaine Des Amours)  
Chất lượng:
Y VnUyn Phương
Người Đẹp T Chu (China Night)  
Chất lượng:
Y VnThanh Lan
L a (Les Feuilles Mortes)  
Chất lượng:
Y VnDuy Trc
Mơ Mộng (Rverie)  
Chất lượng:
Phạm DuyThi Thanh
Sầu Chopin (Tristesse)  
Chất lượng:
Phạm DuyLệ Thu
Chiều T (Srenata)  
Chất lượng:
Phạm DuyUyn Phương
Vai o Mu Xanh (Green Sleeves)  
Chất lượng:
Phạm DuyKhnh Ly
Đời L Giấc Mơ (Besame Mucho)  
Chất lượng:
Y VnDuy Trc