Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa Sơn Ca

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Hăng đĩa VN
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3595-96
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Mưa Hồng  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnKhánh Ly
Vết Lăn Trầm  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnLệ Thu
Nắng Thủy Tinh  
Chất lượng:
Trịnh Công SơnLệ Thu