Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Toàn bộ bản trường ca được thâu âm lần đầu tiên năm 1965 bởi Ban Hoa Xuân của Đài Phát thanh Sài G̣n (với Thái Thanh, Duy Khánh và Kim Tước, Thái Hằng, Nhật Trường, Trần Ngọc... nhiều người khác) và ban nhạc Nghiêm Phú Phi, Y Vân, Đan Thọ, phát hành theo dạng cassette.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Không biết
  • Ngày phát hành: 1960
  • Sound by: Nghiêm Phú Phi, Y Vân, Đan Thọ
 
Phạm Duy: Con Đường Cái Quan
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Hỡi Anh Đi Đường Cái Quan  
Chất lượng:
Phạm DuyThái Thanh
Tôi Đi Từ Ải Nam Quan  
Chất lượng:
Phạm DuyHợp ca
Đồng Đăng Có Phố Kỳ Lừa  
Chất lượng:
Phạm DuyKim Tước
Người Về Miền Xuôi  
Chất lượng:
Phạm DuyHợp ca
Này Người Ơi  
Chất lượng:
Phạm DuyThái Thanh
Tôi Đi Từ Lúc Trăng Tơ  
Chất lượng:
Phạm DuyHợp ca
Ai Đi Trong Gió Trong Sương  
Chất lượng:
Phạm DuyDuy Khánh
Ai Vô Xứ Huế Th́ Vô  
Chất lượng:
Phạm DuyKim Tước
Ai Đi Trên Dặm Đường Trường  
Chất lượng:
Phạm DuyHợp ca
Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi  
Chất lượng:
Phạm DuyDuy Khánh
Gió Đưa Cành Trúc La Đà  
Chất lượng:
Phạm DuyDuy Khánh
Tôi Xa Quê Nghèo Ruộng Nghèo  
Chất lượng:
Phạm DuyHợp ca
Anh Đi Đường Vắng Đường Xa  
Chất lượng:
Phạm DuyHợp ca
Nhờ Gió Đưa Về  
Chất lượng:
Phạm DuyThái Thanh
Đi Đâu Cho Thiếp Theo Cùng  
Chất lượng:
Phạm DuyKim Tước
Đèn Cao Châu Đốc Gió Độc G̣ Công  
Chất lượng:
Phạm DuyHợp ca
Cửu Long Giang  
Chất lượng:
Phạm DuyHợp ca
Giă Ơn Cái Cối Cái Chầy  
Chất lượng:
Phạm DuyDuy Khánh
Đường Đi Đă Tới  
Chất lượng:
Phạm DuyHợp ca