Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

45 T/M

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Hăng đĩa Việt Nam
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Nghiêm Phú Phi - Hoàng Thi Thơ
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3301-02
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Nhớ Thương  
Chất lượng:
Hoàng TrọngKhánh Ngọc
Tà Áo Cưới  
Chất lượng:
Hoàng Thi ThơÁnh Tuyết
Chiếc Áo Mùa Đông  
Chất lượng:
Lam PhươngThái Thanh
Giây Phút Chạnh Ḷng  
Chất lượng:
Hoàng Thi ThơThúy Nga