Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Hăng đĩa Việt Nam 45 ṿng

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Y Vân
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3449-50
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Cánh Hoa Thời Loạn  
Chất lượng:
Y VânHà Thanh
Đời C̣n Ngăn Cách Nhiều Hơn  
Chất lượng:
Y VânHợp ca
Gửi Mùa Xuân Về Biên Giới  
Chất lượng:
Phạm Mạnh CươngThanh Tuyền
Người Yêu Lư Tưởng  
Chất lượng:
Y VânTúy Phượng