Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa TT Việt Nam

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Nghiêm Phú Phi - Văn Phụng - Y Vân
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3529-30
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Bảy Ngàn Đêm Góp Lại  
Chất lượng:
Trầm Tử ThiêngPhương Dung
Bước Chân Dĩ Văng  
Chất lượng:
Lan ĐàiDuy Khánh
Vùng Trước Mặt  
Chất lượng:
Trầm Tử ThiêngNhật Trường
Mưa Cao Nguyên  
Chất lượng:
Mai ChâuHoàng Oanh