Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa TT Thiên Thai.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Thiên Thai
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Thiên Thai (đĩa nhựa): THT 108
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Lá Đổ Muôn Chiều  
Chất lượng:
Đoàn Chuẩn - Từ LinhLệ Thu
Xin Em Đừng Hờn  
Chất lượng:
Mặc Thế NhânChế Linh
Bức Thư Trên Lô-Cốt  
Chất lượng:
Y Vânban Tam Ca Sao Băng
Yêu Trong T́nh Đời  
Chất lượng:
Khuyết danhHoàng Oanh