Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa của TT Việt Nam

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3531-32
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Biển Mặn  
Chất lượng:
Trần Thiện ThanhNhật Trường
Một Chuyến Đi  
Chất lượng:
Anh ViệtNhật Trường
Đôi Tiếng Tự Do  
Chất lượng:
Trần Thiện ThanhHợp ca
T́nh Thơ Tuổi Mộng  
Chất lượng:
Đỗ LễNhật Trường