Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa T́nh Ca Quê Hương

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: T́nh Ca Quê Gương
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Trần Trịnh, Hoàng Thi Thơ
 
T́nh Ca Quê Hương (đĩa nhựa): TC 3013
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Cho Anh Xin Lỗi  
Chất lượng:
Khuyết danhHùng Cường - Mai Lệ Huyền
7 Ngày Phép Thường Niên  
Chất lượng:
Trầm Uyên KhanhHùng Cường
Kinh Cầu T́nh Yêu  
Chất lượng:
Hoàng Thi ThơHợp ca