Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa 45 ṿng của hăng Việt Nam

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Nghiêm Phú Phi, Văn Phụng, Y Vân
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3495-96
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Ngày Xưa Anh Nói  
Chất lượng:
Thúc ĐăngThanh Tuyền
Gửi Người Biên Cương  
Chất lượng:
Khuyết danhHoàng Oanh
Chân Dung  
Chất lượng:
Anh Việt ThuNhật Trường
Xin Yêu Thương Ở Lại  
Chất lượng:
Y VũThanh Vũ