Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhạc nhựa 45 ṿng Việt Nam

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Văn Phụng
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3643-44
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Bài Không Tên Số 4  
Chất lượng:
Vũ Thành AnThanh Vũ
Bài Không Tên Số 5  
Chất lượng:
Vũ Thành AnLệ Thu
Bài Không Tên Số 6  
Chất lượng:
Vũ Thành AnKhánh Ly
Bài Không Tên Số 8  
Chất lượng:
Vũ Thành AnThanh Vũ