Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa 45 ṿng Việt Nam

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Văn Phụng, Nghiêm Phú Phi
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3663-64
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Người Bạn T́nh Xưa  
Chất lượng:
Anh Việt ThuHương Lan
Mặc Cảm  
Chất lượng:
Mai ChâuPhương Đại
Tiếng Ca Đó Về Đâu?  
Chất lượng:
Châu KỳChế Linh
T́nh Người Biên Giới  
Chất lượng:
Khuyết danhPhương Hồng Quế