Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa 45 ṿng, G.P. 4170-9.10.69, G.P 3686-4.9.69

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Dư Âm
  • Ngày phát hành: 1969
  • Sound by: Không biết
 
Dư Âm (đĩa nhựa): Giọt Đắng
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Áo Cưới Màu Hoa Cà  
Chất lượng:
Khuyết danhChế Linh
Giọt Đắng  
Chất lượng:
Khuyết danhGiao Linh
Chuyến Đ̣ Dang Dở  
Chất lượng:
Ngọc SơnGiang Tử
Hănh Diện  
Chất lượng:
Khuyết danhTrúc Ly