Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa 45 ṿng của trung tâm VN.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Hải Sơn, Văn Phụng
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3401-02
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Đồi Thông Hai Mộ  
Chất lượng:
Hồng VânHoàng Oanh
Đường Chiều  
Chất lượng:
Hồng DuyệtDuy Khánh
Từ Giă Thơ Ngây  
Chất lượng:
Minh Kỳ - Nguyễn HiềnHà Thanh
Ṿng Tay Giữ Trọn Ân T́nh  
Chất lượng:
Đỗ Kim BảngPhương Dung