Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa 45 ṿng của trung tâm Việt Nam.

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Việt Nam
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Văn Phụng - Y Vân
 
Việt Nam (đĩa nhựa): M 3679-80
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Khung Trời Kỷ Niệm  
Chất lượng:
Tú NhiChế Linh
Lời Người Say  
Chất lượng:
Dương Tư ThôngChế Linh
Đoạn Tái Bút  
Chất lượng:
Bằng GiangChế Linh
Xin Làm Người Xa Lạ  
Chất lượng:
Tú NhiChế Linh