Off   Auto   Telex   VNI   VIQR  
  YOU ARE HERE: Trang đầuMục lục các băng nhạc
 

  

 

NOTES:

Đĩa nhựa 45 ṿng của trung tâm Dư Âm, phát hành trước 1975

 
 

THÔNG TIN PHỤ TRỘI:

  • Trung tâm: Dư Âm
  • Ngày phát hành:
  • Sound by: Không biết
 
Dư Âm (đĩa nhựa): Nếu Biết Em Rồi
Rating:  

Tựa đề:Tác giả:Ca sĩ:
Nếu Biết Em Rồi  
Chất lượng:
Hùng LinhMai Lệ Huyền
Tuổi Nhớ  
Chất lượng:
Khuyết danhHoàng Oanh
Đừng Bỏ Em Một Ḿnh  
Chất lượng:
Phạm DuyLệ Thu
Quà Cưới Cho Em  
Chất lượng:
Tuấn Hảiban Tam Ca Sao Băng